Praktische informatie voor ouders

 

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders


De ouder heeft recht op informatie over bijvoorbeeld de schoolprestaties van zijn/haar kind. Ook als deze ouder gescheiden is en niet het wettelijk gezag heeft over zijn/haar kind. De ouder moet daar wel uitdrukkelijk zelf om vragen. De leerkracht hoeft geen informatie te geven die in strijd is met de belangen van het kind. Als de ouder vindt, dat de leerkracht ten onrechte informatie weigert, kan de ouder daarover praten met de directie van de school. We streven altijd naar een gezamenlijk gesprek met beide ouders.

 

Ouderbijdrage


Om schoolactiviteiten te kunnen betalen vraagt de Oudervereniging van de ouders een vrijwillige bijdrage. Dit geld wordt besteed aan allerlei activiteiten op school.
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar € 65,00. Dit is inclusief de bijdrage voor het schoolreisje. De ouderbijdrage voor groep 8 bedraagt € 160,00 (inclusief schoolkamp). Mocht u dit bedrag niet in één keer kunnen overmaken, dan is het uiteraard altijd mogelijk om hiervoor een betalingsafspraak te maken. Mocht u het bedrag contant willen betalen dan kunt u het bedrag in een gesloten enveloppe met naam en groep van uw kind inleveren bij de leerkracht.