Onderwijs

 

Schooltijden
Groep 1 tot en met 8 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag: 08.30 uur tot 12.15 uur

De groepen 1 tot en met 4 zijn vrijdag vanaf 12.00 uur vrij.

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 mogen tien minuten voor aanvang van de les naar hun groepslokalen. Vijf minuten voor aanvang gaat de schoolbel en mogen de groepen 4 t/m 8 naar binnen. Om 08.30 uur gaat nogmaals de bel en starten we de lessen.
 

Pauzes

De pauzes zijn als volgt: 
Groep 3, 4 en 5  10.00 - 10.15 uur
Groep 6, 7 en 8 10.15 - 10.30 uur
Groep 1 t/m 4  12.15 - 12.30 uur
Groep 5 t/m 8  12.00 - 12.15 uur
 

Schoolvakanties en extra vrije dagen

Herfstvakantie  22 okt t/m 26 okt 2018
Kerstvakantie  24 dec t/m 4 jan 2019 
Krokusvakantie  18 feb t/m 22 feb 2019
Meivakantie  19 apr t/m 3 mei 2019
Hemelvaart  30 t/m 31 mei 2019 
Pinksteren  10  juni 2019
Zomervakantie  15 juli t/m 23 aug 2019
 

Groepsindeling en -bezetting OBS De Klimop 2018 - 2019

 
Taak:  Maandag:  Dinsdag:  Woensdag:  Donderdag:  Vrijdag: 
Groep 1/2  Wilma 
Biesterbos 
Wilma 
Biesterbos 
Wilma Biesterbos/
Geertje 
Atsma 
Geertje 
Atsma 
Geertje 
Atsma 
Groep 3/4  Sandra 
Twaalfhoven
Sandra Twaalfhoven Pauline vd Akker Pauline vd Akker Pauline vd Akker
Groep 5/6  Marieke Hopman Marieke Hopman Renske Bavius Renske Bavius  Renske Bavius
Groep 7  Merel Groot Merel Groot Merel Groot Merel Groot Lars Beukers 
Groep 8  Lars Beukers  Lars Beukers  Lars Beukers  Lars Beukers  Lars Beukers 
Onderwijs -assistent Cindy Buur Cindy Buur Cindy Buur Cindy Buur Cindy Buur
Interne 
begeleiding 
Linda Reijnders 
 

 

 
Linda Reijnders 
Bewegings-
onderwijs 


 
Lisanne Bouman 
 

 
 
Administratie   
Martine Assink
 

 

 

 
Conciërge 
 
Herman 
Spitteler 

 

 

 
Directie   
Theo Huting
 
Theo Huting Theo Huting  


Lesmethodes


Op De Klimop maken we gebruik van de volgende lesmethodes:

Lesmethodes onderbouw
• Kleuterplein
• Veilig leren lezen
• Lezen in beeld
• Alles telt
• Prentenboeken
• IPC (Early years)
• Verkeer VVN
• Schrijfsleutel, schrijfdans
• Bewegingsonderwijs Gympedia
• Levenshouding: Fixie/Growie, mindset voor kleuters /De Gelukskoffer
• Engels: Take it easy, Duolingo
• Vreedzame school
• Muiswerk

Lesmethodes middenbouw
• Snappet voor taal en rekenen
• Lezen in beeld
• Lezen: Lijn 3, Kidsweek, VNL
• Schrijven: Schrijfsleutel
• IPC
• Verkeer VVN
• Bewegingsonderwijs Gympedia
• Levenshouding: Fixie en Growie/De Gelukskoffer
• Vreedzame school
• Engels: Take it easy, Duolingo

Lesmethodes bovenbouw
• Snappet voor taal en rekenen
• Lezen in beeld
• Schrijfsleutel
• IPC
• Verkeer VVN
• Bewegingsonderwijs Gympedia
• Levenshouding: Fixie en Growie/De Gelukskoffer
• Vreedzame school
• Engels: Duolingo, Take it Easy

 

Bewegingsonderwijs


We geven beweeglessen volgens de complete methode Gympedia.
Gympedia geeft motorisch vaardige, fitte en sociaal-emotioneel stabiele kinderen die een leven lang blijven sporten.

Het bewegingsonderwijs voor de kinderen uit groep 1/2 bestaat uit gymlessen in het speellokaal en spelen op het speelplein. 

Voor de gymlessen in de groepen 3 t/m 8 moeten de kinderen gymkleding en -schoenen meenemen. Het is niet toegestaan zonder gymschoenen in de sporthal te gymmen. De schoenen moeten geschikt zijn voor gebruik in de zaal. 

De kinderen zijn verplicht na de gymles te douchen. De kinderen dienen daarom een handdoek en eventueel badslippers mee te nemen. Deodorant in de vorm van een roller is toegestaan. Als uw kind niet mag gymmen en/of douchen, wordt u verzocht een briefje mee te geven.

 

Gymrooster

 
Dinsdag: 
 

 
08.30 - 09.15 uur  Groep 3/4 juf Lisanne
09.15 - 10.00 uur  Groep 5/6 juf Lisanne
10.15 - 11.00 uur  Groep 7 juf Lisanne
11.00 - 11.45 uur  Groep 8 juf Lisanne

Dinsdag:
   
08.30 - 09.30 uur
Groep 7/8
 

meester Lars
 
10.30 - 11.30 uur  Groep 3/4 juf Pauline
     


Expressievakken


Op De Klimop vormt creatieve en expressieve vorming een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Wij huren de organisatie Toonbeeld voor 36 middagen per jaar in. Zij verzorgen een deel van de kunst- en cultuurlessen. Dit jaar wordt het accent gelegd op de beeldende vorming. Verder stimuleren de leerkrachten de kunstzinnige talenten en de creativiteit van de kinderen. Deze lessen zijn bij ons geïntegreerd binnen het lesprogramma van IPC.

 

ICT


ICT is een middel om ons onderwijs effectiever, doelmatiger en kwalitatief beter te maken.

We maken gebruik van ICT-middelen om:
• Individuele leerlijnen aan te bieden zodat het kind op eigen niveau kan werken
• Leerlingen te leren verantwoord gebruik te maken van de onuitputtelijke bron ‘het internet’
• Gezamenlijk te werken aan grotere projecten
• Eigen portfolio’s op te bouwen
• Te communiceren met de ouders

Wij zetten ICT ook in als communicatiemiddel zodat de kinderen leren om zich verstaanbaar te maken in de digitale samenleving.
We gaan gebruikmaken van een zelf ontwikkeld portfoliosysteem voor het maken van (digitale) portfolio’s.

De school beschikt over een draadloze wifi-verbinding. Voor het gebruik van internet geldt de regel dat alleen content bekeken/gebruikt mag worden die functioneel aansluit op het lesprogramma en/of relevant is. In ons Internetprotocol (ter inzage op school) is een en ander nader uitgewerkt.