Aanmelden


Het gehele schooljaar stellen wij ouders/verzorgers in de gelegenheid om kennis te komen maken met onze school. Wij maken graag een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding.

De Klimop hanteert drie richtlijnen bij het aannamebeleid:
Als u uw kind op De Klimop wilt aanmelden, dient u dit schriftelijk te doen via dit formulier.