Oudervereniging


De Oudervereniging (OV) heeft als doel de samenwerking tussen de school en de ouders sterker te maken. De vereniging helpt met het organiseren van talloze activiteiten: schoolfotograaf, sint maarten, sintfeest, kerstdiner, pasen, avondvierdaagse, afscheid groep 8, uitmarkt enz.

De OV benoemt ieder jaar zelf een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

De Oudervereniging bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit de volgende leden:
Natasja Slooves Voorzitter  
Karin van der Poorte Penningmeester  
Angelique van Iperen Lid oudergeleding  
Miranda de Graaf Lid oudergeleding  
Joyce Jansen Lid oudergeleding  
Sabine Massee Lid oudergeleding  
Lotte Korver Lid oudergeleding  
Marije van der Winden Lid oudergeleding  
Shireen Bruggeling Lid oudergeleding  
Caroline Pelgrim            Lid oudergeleding  
Geertje Atsma Lid leraargeleding