Ouders en de school


Het belang van de betrokkenheid van ouders
Opvoeding is een taak voor ouders en school. Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school daarom ontzettend belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden.
Wij nodigen ouders uit om actief deel te nemen aan de dagelijkse gang van zaken. Dat kan als activiteitenbegeleider, als ondersteuner bij projecten of excursies of als gastspreker. Dit gebeurt in overleg en in samenwerking met de leerkracht. Ons streven is dat de ouders zich op De Klimop net zo thuis voelen als de kinderen.

Informatie van en aan ouders
Communicatie vanuit de school verloopt op de volgende manieren: