Kleinschalig onderwijs met flexibele werkplekken


De Klimop biedt kleinschalig onderwijs. Dit zorgt ervoor dat het schoolteam, de leerkrachten en leerlingen elkaar allemaal goed kennen. Er is meer en vooral ook persoonlijke aandacht voor de kinderen. Het werken met kleine groepen bevordert bovendien de saamhorigheid.

Op dit moment gebruiken we zes lesruimtes en een stilteruimte. De lesruimtes zijn licht en ruim. De kasten zijn netjes. Het geheel straalt rust en huiselijkheid uit. De deur tussen twee lesruimtes zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen de groepen kinderen.

In elke lesruimte staan werktafels waaraan een kind een eigen plek zoekt.
Kinderen mogen gebruik maken van verschillende ruimtes waardoor ze uiteindelijk over flexibele werkplekken beschikken. De creatieve inbreng van kinderen wordt hierdoor gestimuleerd en zo creëren wij tegelijkertijd een uitdagende leerrijke omgeving.
Naarmate het kind meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel toont, vergroot het zijn vrijheid. Hij hoeft dan niet meer alleen in de lesruimte te werken, maar kan ook rustig werken in de stilteruimte. De stilteruimte is voorzien van ruime werktafels en gemakkelijke stoelen om op te zitten.