Gepersonaliseerde leerlijn


Onze leerlingen werken met een gepersonaliseerde (digitale) leerlijn die aansluit op hun individuele behoeften en talenten. Zo kan elk kind op zijn eigen niveau werken en wordt het niet gehinderd door het tempo van de klas. Wij volgen de ontwikkeling van iedere leerling op de voet.

Snappet
Op De Klimop werken de kinderen van de groepen 4 t/m 8 digitaal aan rekenen, taal en spelling. Dit doen wij met behulp van Snappet.
Snappet is een digitaal onderwijsprogramma dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.
De leerkracht geeft de instructie waarna de kinderen de les op de tablet gaan maken. Voordeel is dat de kinderen direct feedback krijgen na het maken van een opgave. Is het fout, dan kan het kind de opdracht direct verbeteren. De opgaven passen zich automatisch aan, zo kan een kind langer oefenen op een categorie of juist doorgaan naar een volgende. De leerling werkt op deze manier op zijn/haar eigen niveau en blijft gemotiveerd om door te gaan.

Leerlinggestuurd onderwijs
De Klimop kiest er bewust voor om niet de methode centraal te stellen maar middelen te kiezen die het zelfsturend leren bevorderen. We begeleiden de kinderen in hun weg naar zelfsturend leren.
De weg daarnaartoe is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de levenshouding van het kind en van de mate waarin het zelfstandig is en zich verantwoordelijk voelt.

Tijdens het werken aan de gepersonaliseerde leerweg onderscheiden we grofweg drie fases: