Hogere vaardigheden


Op onze school onderscheiden we de praktische en hogere vaardigheden. Met praktische vaardigheden bedoelen wij o.a. lezen, schrijven en rekenen. Het oefenen van hogere vaardigheden betekent dat leerlingen leren samenwerken, analyseren, concentreren, plannen en kritisch denken. Als leerlingen deze vaardigheden beheersen zijn ze beter voorbereid op hetgeen de samenleving in de 21e eeuw van hen vraagt. Vaardigheden die hen ook van pas komen in het vervolgonderwijs en later in hun werk.

Belangrijke hogere vaardigheden die bij ons aan de orde komen: