• Groeien met plezier

  De Klimop is een openbare basisschool in Castricum. Onze school staat voor goed en veelzijdig onderwijs met als motto "Groeien met plezier".
  Het welbevinden van leerlingen staat bij ons centraal.
  Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen door aan te sluiten bij hun ontwikkelingsbehoeften.
 • Vreedzame School

  Voor een goede sfeer op school, het pedagogisch klimaat, de sociale veiligheid en het welbevinden van de kinderen werken wij met het programma van de Vreedzame School.
  Wij willen hiermee bereiken, dat de leerlingen zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor het leef- en werkklimaat en leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
 • Hoe werken wij?

  Wij werken met een doorgaande lijn in alle groepen. Daarvoor gebruiken wij het GIP-model. GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen.
  Deze organisatievorm richt zich op zelfstandig werken van leerlingen en stelt de leraar in staat om het onderwijs af te stemmen op het niveau van leerlingen.
 • Lezen met plezier

  In groep 1/2 ontwikkelen leerlingen spelenderwijs hun taal- en leesbewustzijn. Vanaf groep 3 gebruiken wij VNL. VNL staat voor Veel lezen, Niveau omhoog en Leesplezier. Door met veel plezier te lezen in goede boeken uit onze schoolbibliotheek wordt de leesvaardigheid van leerlingen optimaal bevorderd. Daarbij is de leraar actief in de rol van leescoach. 
 • IPC

  Op De Klimop vinden wij het belangrijk dat leerlingen succes ervaren en uitdagingen aangaan. Wij willen met veelzijdig onderwijs graag inspringen op het ontdekken en het ontwikkelen vaardigheden
 • Klim-op het podium

  Op De Klimop organiseren wij regelmatig een Klim-op het podium. Tijdens deze Klim-op het podium treden alle groepen op voor de andere leerlingen en de ouders.
 

Over onze school

De Klimop is een openbare basisschool in Castricum-Oost. Onze school staat voor goed en veelzijdig onderwijs met als motto ‘GROEIEN MET PLEZIER'. Wij werken met een continurooster.

De Klimop biedt een veilige en inspirerende omgeving waarin elk kind gezien wordt, mag zijn wie hij is en de ruimte krijgt te worden wie hij wil zijn.

We vinden het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen op vier hoofdgebieden:


Bij ons leer je groeien
Op onze school ontdek je hoe je met optimisme steeds nieuwe uitdagingen aan kunt gaan. Hoe je met tegenslag omgaat en leert door te zetten. Om te blijven groeien en het beste uit jezelf te halen. Je ontdekt talenten bij jezelf waarvan je nog niet eerder wist dat je ze had!
 
Bij ons leer je leren
Leren kun je leren! Onze school besteedt veel aandacht aan ‘hogere vaardigheden’ die je helpen om steeds beter te leren, reflecteren, organiseren en samen te werken. Je merkt dat je door zelfvertrouwen, inzet en lef voortdurend nieuwe dingen zult ontdekken. Dat maakt leren ook nog eens stukken leuker.
 
Bij ons leer je leven
Je leert op onze school zelfbewust en begrijpend in het leven te staan. Met begrip voor verschillen met ruimte voor jezelf én ruimte voor anderen. Dat schept veiligheid en vertrouwen in jezelf en in elkaar.
 
Bij ons leer je bijdragen
Je beseft steeds meer dat je onderdeel bent van een maatschappij. Je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de wereld om je heen. We ondersteunen je om echt gelukkig te worden en te blijven en straks met compassie een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Want een gelukkig kind is het begin van een betere wereld.

Zoeken

Kalender

  Gefeliciteerd

  • Sienna uit is jarig op 27 februari
  • Sam uit is jarig op 27 februari
  • Sanne uit is jarig op 28 februari
  • Quinty uit is jarig op 28 februari

  ipcnl logo